Juridiske merknader

Elisebisschop.com representerer l’Association diocésaine de Sens (le Diocèse de Sens & Auxerre), som arbeider for å gjøre Elise Bisschop og hennes saligkåringsprosess kjente.

Ditt privatliv

Elisebisschop.com respekterer helt ditt privatliv. Du kan på ethvert tidspunkt se alt som angår deg på din konto. Du kan også be om å bli totalt slettet av databasen. Bare fakturaene kommer til å bli igjen med hensyn til regnskap og til skatteetaten.

Intellektuell eiendom

Alle elementene på nettstedet elisebisschop.com, enten visuelle eller lyd, er beskyttet av franske og internasjonale lover knyttet til immateriell rettighet. De er den eksklusive eiendommen til elisebisschop.com.
Eventuell total eller delvis gjengivelse av innholdet på nettstedet elisebisschop.com er strengt forbudt og vil trolig utgjøre en forbrytelse.

Gjeldende lov

Dette nettstedet er underlagt fransk lov.